تبلیغات
بسیج دانش آموزی فیروزآباد (خواهران) - حضور دانش آموزان بسیجی در صبحگاه مشترك نیرو های نظامی و انتظامی