تبلیغات
بسیج دانش آموزی فیروزآباد (خواهران) - جانشین مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان فارس از حوزه شهید فهمیده 1 فیروزآباد بازرسی نمود.